Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΑ συγχαίρει τους μαθητές του για τα 114 πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απέκτησαν το σχολικό έτος 2020 – 21.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

2020-21

C2 (PROFICIENCY)             

IESOL LANGUAGE CERT C2

Ελένη Κ****               High Pass

Εύα Κ******               High Pass

Αθηνά Μ*********         High Pass

Σπύρος Φ******           High Pass

Αθανάσιος Χ*******        High Pass

Παναγιώτα Κ******

Ναταλία Κ*************

Αθανάσιος Ο********

Πηνελόπη Π************

Νικόλαος Σ**********

Δημήτριος Φ******

Ελένη Σ******

ISESOL LANGUAGE CERT C2 (PROFICIENCY)

Αθηνά Μ*********         High Pass

Νικόλαος Σ***********       High Pass

Σπύρος Φ******                    High Pass

Παναγιώτα Κ*******

Ελένη Κ****

Εύα Κ******

Ναταλία Κ*************

Αθανάσιος Ο********

Πηνελόπη Π**********

Αθανάσιος Π***********

Γεώργιος Π**********

Ελένη Σ*********

Δημήτριος Φ******

Φεβρωνία Φ******

Αθανάσιος Χ*******

C1 (ADVANCED)

CAMBRIDGE C1

Ιωάννης Κ***********

Αλέξανδρος Κ*****

Μιχαήλ Σ*****

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH C1

Γεωργία Ι*********

Κυριακή- Ραφαηλία Μ********

Παρασκευή Τ*****

B2 (LOWER)

CAMBRIDGE FIRST for schools B2

Αλέξανδρος Κ*****                A

Ιωάννης Κ**********              A

Μιχαήλ Σ*****                          A

Χρήστος Κ******                     B

Δήμητρα Κ*********              B

Σταύρος Τ*****                         B

Κυριάκος Α********               C

Αλέξανδρος Κ******               C

CAMBRIDGE B2

Αλέξανδρος Μ**********          

Αγάπη Σ****

Κωνσταντίνος Δ********

IESOL LANGUAGE CERT B2 (LOWER)

Ανδρέας Γ******                    High Pass

Αλέξανδρος Κ*****                High Pass

Χρήστος Κ******                     High Pass

Φωτεινή Π*******                High Pass

Ηλίας Σ*******                       High Pass

Νικόλαος Τ************      High Pass

Σταύρος Τ*****                         High Pass

Ιωάννης Παναγιώτης Κ******

Γαβριήλ Κ*************       

Κωνσταντίνα Ο********           

Φίλιππος Φ******

Χριστίνα Π*********

Κωνσταντίνος Β********

ISESOL LANGUAGE CERT B2 (LOWER)

Ανδρέας Γ******                     High Pass

Αλέξανδρος Κ*****                High Pass

Ιωάννης Παναγιώτης Κ******

Χρήστος Κ******

Γαβριήλ Κ*************       

Κωνσταντίνα Ο********           

Χριστίνα Π*********

Φωτεινή Π*******

Ηλίας Σ*******

Νικόλαος Τ************         

Σταύρος Τ*****                     

Φίλιππος Φ******

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH B2

Ειρήνη Β*******

Παναγιώτα Γ*******

Μαρία Κ**********

Σουζάνα Σ***********

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

OSD LOWER (B2)

Μάριος Ι********

Θεολογία Κ*******

Ελένη Κ****

B1 (PRE LOWER)

CAMBRIDGE B1 Preliminary for Schools

Αλέξανδρος Μ**********         A

Κωνσταντίνος Δ********           A

Αγάπη Σ****                      A

Ιωάννα Μ*******                 Β

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH B1

Γιώργος Γ******

Βασιλική Κ******

Φεβρωνία Κ*******

Α2

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS FLYERS

Ανέστης Γ********                A

Φανή Κ**********                 A

Παναγιώτης Κ*****                 A

Seldi L***                                    A

Γεώργιος Μ********               A

Anna T********                        A

Κωνσταντίνα Φ*****                A

Ευαγγελία Π***********        B

Αγγελική – Ζωή Μ*******       C

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH Α2

Χρυσή Ζ**********

Αικατερίνη Π******

Σοφία Τ*******

Α1

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS MOVERS

Αναστασία Λ*****          A

Νικόλαος Π*****             A

Χρυσάνθη Σ*******        A

Ιορδάνης Κ*****                          B

Αλεξάνδρα Π***********       C

LANGUAGECERT TEST OF ENGLISH Α1

Κωνσταντίνος Β********           

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS PRE STARTERS   

Κωνσταντίνος Γ********       A

Χρήστος Θ*********             A

Βασιλική Κ*****                      A

Δήμητρα Κ*****                      A

Άγγελος Κ*********               A

Βασίλειος Π********              A

Μιχαήλ Σ*******                     A

Μαρία Σ********                     A

Μάριος Χ***********            A

Αχιλλέας Γ***********          B

Δημήτριος Κ********            B

Δημήτριος Μ*******             B

Roelis R*********                 C

Recommended Posts