Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ ανακοινώνει την ένταξή του στο δίκτυο συνεργατών της Smarteching Education και του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΖΑΧΑΡΙΑ είναι σε θέση να προσφέρει στους σπουδαστές του το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά αποκλειστικότητα στην περιοχή μας, και να συμβάλει στην υλοποίησή του.

Που απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Μοριοδότηση

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

– 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ).

– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.

Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58).

Θεματικές Ενότητες

1. Αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρίες, προγράμματα, μέθοδοι, τεχνικές.

2. Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραφή.

3. Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και μαθητών με Μη-λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

4. Αποτελεσματική διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

5. Οπτική Αναπηρία: Όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά.

6. Γραφή και ανάγνωση της Braille.

7. Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με πρόβλημα όρασης.

8. Παροχή κοινωνικής στήριξης στα άτομα με αναπηρία.

9. Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες: Όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά.

10. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

11. Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: Όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά.

12. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες.

13. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας.

14. Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με πρόβλημα όρασης, προβλήματα ακοής, κινητική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

Μέθοδος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 420 ώρες (7 μήνες) και υλοποιείται πλήρως μέσω μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning), ακολουθώντας πιστά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι τηλεδιασκέψεις έχουν συνολική διάρκεια 12 ωρών. Η παρακολούθησή τους δεν είναι υποχρεωτική, ενώ επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων σε μετέπειτα χρόνο, όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, προσαρμόζοντας έτσι τα μαθήματα στο δικό του πρόγραμμα.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ως μέθοδο αξιολόγησης όποια από τις δύο παρακάτω επιθυμεί.

1. Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση κατά την οποία θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα καλύπτουν όλη την ύλη του προγράμματος. Η εξέταση θεωρείται επιτυχημένη όταν έχει απαντηθεί σωστά το 50% τουλάχιστον των ερωτήσεων.

2. Εκπόνηση δύο (2) βιβλιογραφικών εργασιών σε θέματα που θα δοθούν από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα. Επιπλέον, εάν κάποιος εκπαιδευόμενος το επιθυμεί, μπορεί να αξιολογηθεί και με τις δύο παραπάνω μεθόδους και η τελική επίδοση να προκύψει ως μέσος όρος της επίδοσης στις δύο διαδικασίες αξιολόγησης (γραπτή εξέταση και εργασίες).

Έναρξη και Εγγραφές έως: 22 Μαρτίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες/7 Μήνες

Τιμή: 295.00€

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τηλέφωνο επικοινωνίας: 2394020040.