«Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ενεργή κάρτα ανεργίας

  • Διάφορες θεματικές  ενότητες   που  μπορούν  να  επιλέξουν  οι  ωφελούμενοι
  • Απόκτηση Πιστοποίησης
  • Δια Ζώσης και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα  1000€
  • Πρόγραμμα 200 ωρών
 
Πληροφορίες καθημερινά   
Τηλ.  23940 20040
email: zachariagrammateia1@gmail.com 

Recommended Posts