Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα είναι 80 ωρών και μπορούν να το παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με Δια Ζώσης 

εκπαίδευση, σύγχρονη κι ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

*Απαραίτητη προϋπόθεση οι ωφελούμενοι να είναι εργαζόμενοι.

Recommended Posts