Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ζαχαρία στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ακολουθούμε πρωτοποριακούς τρόπους μάθησης και καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές με στόχο να προσφέρουμε ότι καλύτερο, σύγχρονο και αποτελεσματικό υπάρχει στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.

Για αυτό το λόγο διδάσκουμε εδώ κι εννιά χρόνια τη μέθοδο Jolly Phonics.

Τα Jolly Phonics έχουν τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών και εστιάζουν στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

Τι είναι τα Jolly Phonics;

Τα Jolly Phonics είναι μια διασκεδαστική και μαθητοκεντρική προσέγγιση για τη διδασκαλία του ορθού γραμματισμού μέσα από την εκμάθηση σύνθετων φωνημάτων (phonics). Η πολύ-αισθητηριακή αυτή μέθοδος, με κινήσεις για κάθε ένα από τα 42 γράμματα, είναι πολύ ενθαρρυντική για τα παιδιά και τους καθηγητές, οι οποίοι βλέπουν τους μαθητές τους διαρκώς να τα καταφέρνουν και να εξελίσσονται.

Η φωνολογική σειρά των γραμμάτων

Οι ήχοι δεν διδάσκονται αλφαβητικά, αλλά με μια συγκεκριμένη κατάλληλη «φωνολογικά» σειρά, η οποία καθιστά τα παιδιά ικανά να ξεκινήσουν να «χτίζουν» λέξεις όσο το δυνατό νωρίτερα.

Οι πέντε δεξιότητες που αποκτούνται μέσω των Jolly Phonics

1. Ακριβείς ήχοι γραμμάτων
Τα παιδιά διδάσκονται τους 42 βασικούς ήχους των γραμμάτων – μαθαίνουν την προφορά ολόκληρου του αλφαβήτου, καθώς επίσης και τους δίφθογγους.

2. Σχηματισμός λέξεων
Χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές πολύ-αισθητηριακές μεθόδους, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να σχηματίζουν και να γράφουν σωστά τα γράμματα

3. Σύνθεση
Τα παιδιά μαθαίνουν να αναμειγνύουν και να συνθέτουν τους ήχους, έτσι ώστε να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν νέες λέξεις

4. Αναγνώριση των ήχων σε λέξεις – Ταυτοποίησή τους
Αναγνωρίζοντας τους ήχους στις λέξεις ξεκινούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαμόρφωση και βελτίωση της προφοράς τους.

5. Προφορά δύσκολων λέξεων
Τα παιδιά καταφέρνουν να προφέρουν και να γράφουν δύσκολες και ‘περίπλοκες’ λέξεις, αφού μπορούν να αναγνωρίσουν αποσπασματικά τα γράμματα και τους διφθόγγους σε αυτές.

Recommended Posts