Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων για την κατάρτιση 150.000 εργαζόμενων μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες».

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα είναι 80 ωρών και μπορούν να το παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με Δια Ζώσης 

εκπαίδευση, σύγχρονη κι ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

*Απαραίτητη προϋπόθεση οι ωφελούμενοι να είναι εργαζόμενοι.

Το κέντρο μας Κ.Δ.Β.Μ. Ζαχαρία Ευανθία προσφέρει προς επιλογή τα εξής 5 προγράμματα:

    1. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ – επίπεδο 1 (Word, Excel, Internet)

    1. Γραμματεία Διοίκησης

    1. Διαχείριση Έργου – Project Management

    1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

    1. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον


Περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε πρόγραμμα θα βρείτε πατώντας επάνω στον τίτλο του.


Recommended Posts