Το Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΖΑΧΑΡΙΑ θέλοντας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (σεμινάριο ΕΦΕΤ), καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07 (ΦΕΚ τ. Β 1616) και σύμφωνα με τον κανονισμό 852/2004 της ΕΕ, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν το προσωπικό των επιχειρήσεών τους σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων.

Σκοπός του Προγράμματος

Στο πρόγραμμα κατάρτισης Επιπέδου 1 περιλαμβάνονται οι εξής εκπαιδευτικές ενότητες

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 • Ατομική Υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

που στόχο έχουν τη μετάδοση γενικών και βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών/χειρισμών κατά την παραγωγή / επεξεργασία / αποθήκευση / μεταφορά / διακίνηση / διάθεση ασφαλών τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων όπως:

 • Εστιατόρια / ταβέρνες
 • Καφετέριες / αναψυκτήρια
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Φούρνοι
 • Εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων
 • Εταιρείες μεταφοράς, αποθήκευσης τροφίμων

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα και τι προσφέρει στους καταρτιζόμενους;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8-10 ώρες.

Με την εγγραφή δίδεται βεβαίωση εγγραφής και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δίδεται άμεσα βεβαίωση παρακολούθησης, με την οποία οι εκπαιδευόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΦΕΤ, όταν οριστούν από τον ίδιο.

Εγγραφείτε και αποκτήστε άμεσα τη Βεβαίωση Παρακολούθησης στις «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» ΕΦΕΤ, επικοινωνώντας με τη γραμματεία του Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΖΑΧΑΡΙΑ στο τηλέφωνο 23940 20040

Recommended Posts