Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ζαχαρία προσφέρονται μαθήματα Πληροφορικής που οδηγούν σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας έχει στόχο την άρτια εκπαίδευσή σας.

Το ΚΔΒΜ2 ΖΑΧΑΡΙΑ είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής- ECDL, UNICERT, GlobalCert.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021-22, στο Κέντρο μας υπήρξαν 179 επιτυχίες σε πιστοποιήσεις ECDL.

Recommended Posts